Bestuursacademie Nederland

Freelance docent Besluit, begroting en verantwoording

Ben jij bekend met de inhoud en toepassing van het BBV, ook in complexe situaties? En heb jij inzicht in financiële kengetallen en meerjareninvesteringen? Als jij het daarnaast ook nog eens leuk vind om als Freelance docent Besluit, begroting en verantwoording deze kennis en ervaring te delen met cursisten dan past deze opdracht je vast goed!
Freelance docent Besluit, begroting en verantwoording Direct reageren

Zo maak jij een leven lang ontwikkelen mogelijk

Jij krijgt als Freelance docent Besluit, begroting en verantwoording energie om voor een groep te staan en studenten te begeleiden. Jouw enthousiasme voor het vakgebied prikkelt de studenten tot interactie. Met vragen kunnen studenten bij jou terecht. Jij bent immers dè ervaringsdeskundige binnen jouw vakgebied.

Wat jij nog meer doet:

 • Je verzorgt geplande bijeenkomsten aan studenten
 • Je biedt structuur en geeft leiding tijdens bijeenkomsten
 • Je begeleidt studenten op basis van de algemene leerdoelen
 • Je motiveert studenten tot actieve deelname

Onderwerpen binnen de Basis BBV: 

 • Inleiding gemeentefinanciën, de financiële functie gemeente en het toezicht
 • Gemeentefinanciën en de planning-en-controlcyclus
 • De begroting, begrotingswijzigingen en rapportages
 • Investeren, activeren, waarden en afschrijven
 • Reserves en voorzieningen
 • Treasury, financiering en rente
 • De exploitatie en de jaarstukken met hierin opgenomen SiSa
 • Uitvoeringsinformatie, taakvelden en informatievoorziening
 • Kostenverdeling, overhead en kostentoerekening
 • Btw en BTW-compensatiefonds

Onderwerpen binnen de verdieping BBV:

 • De gemeente, omgeving en organisatie
 • Hoofdlijnen BBV
 • Planning-en-controlcyclus
 • Begroting en complexe begrotingswijzigingen
 • Meerjareninvesteringsplan, beleid met betrekking tot investeringen, onderhoud kapitaalgoederen enzovoort
 • Beleid met betrekking tot reserves, voorzieningen en riolering
 • Indicatoren, doelenboom, financiële kengetallen
 • Beleid met betrekking tot overhead, kostendekkende tarieven en rente
 • Grondbeleid en het BBV
 • Budgetteren, rechtmatigheid en gemeenschappelijke regelingen

Hier doe je het voor

 • Een passend honorarium
 • Freelance-opdrachten
 • Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
 • Flexibiliteit

Wat kunnen we van jou leren?

Je bent enthousiast en doortastend. Je hebt ervaring met het begeleiden van studenten en bij voorkeur ook met volwassen en deeltijd onderwijs. Je gaat graag de interactie met de student aan door te werken met diverse werkvormen en casuïstiek als aanvulling op het al beschikbare ontwikkelde lesmateriaal.

 • Je beschikt over een relevante afgeronde bachelor of master
 • Je hebt relevante, aantoonbare en recente gemeentelijke praktijkervaring
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vak en houdt deze kennis continu bij

Werken bij Salta Group

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar Salta Group voor staat. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. Dat doel is inmiddels gerealiseerd. Salta Group is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen het vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Meer weten over deze opdracht?
Mail met de afdeling

Mail met de afdeling

HR consultants freelance professionals

De opleider van overheidsprofessionals

Bestuursacademie Nederland

Hogeschool Bestuursacademie Nederland is sinds 1962 de opleider voor het openbaar bestuur. Door hbo- en masteropleidingen en praktijkgerichte trainingen aan te bieden worden er jaarlijks duizenden overheidsmedewerkers opgeleid. Ze zijn dé kennispartner rondom beleid en bestuur voor het Rijk en gemeentes. Met meer dan 270 docenten en 350 opleidingen wordt er aan een sterkere overheid gebouwd.