Een groep collega's lopen buiten langs het kantoor van Opleiding.nl
Opleiding.nl logo

Werken bij Opleiding.nl

De vergelijkingssite van de beste en grootste opleiders van Nederland

Opleiding.nl als werkgever

Opleiding.nl is een dynamische organisatie met een snelle groei. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuw talent om ons team te versterken. Heb jij interesse om je expertise in te zetten en samen met Opleiding.nl verder te groeien? Hier zijn drie goede redenen om bij Opleiding.nl te werken: je maakt deel uit van een hecht team, je hebt de mogelijkheid om gratis trainingen en opleidingen te volgen om de beste te worden in je vak, en je werkt samen met topopleiders.
Groep collega's die enthousiast in teamverband staan bij Opleiding.nl

Wie is Opleiding.nl

Opleiding.nl, een initiatief van toonaangevende werkgerelateerde opleiders in Nederland, biedt een uitgebreid scala aan opleidingen en trainingen op alle niveaus en binnen diverse branches. Met jaarlijks ongeveer 200.000 deelnemers en meer dan 3.500 docenten uit het werkveld, wordt er gewerkt aan continue professionele ontwikkeling. Deze opleiders, bekend bij werkgevers, verzorgen jaarlijks trainingen voor meer dan 15.000 organisaties, waardoor Opleiding.nl bijdraagt aan een leven lang ontwikkelen voor iedereen en een veelbelovend carrièreperspectief.

Als eerste nieuwe vacatures zien?

Stel je voorkeuren in en ontvang vacatures in je mailbox.