Het ontstaan van Salta Group

Salta Group

In ontwikkeling sinds 1996.

De geschiedenis van Salta Group start in 1996, toen Robert van Zanten met de oprichting van NCOI Opleidingen een grote verandering teweegbracht in de wereld van opleiden. Tot dat moment was het voor werkenden bijna onmogelijk om naast hun werk een praktijkgerichte, erkende opleiding te volgen. NCOI introduceerde een methode waardoor dit wel mogelijk werd. Hierdoor groeide NCOI Opleidingen al snel uit tot de grootste opleider van werkend Nederland.

In de ruim 25 jaar die daar op volgen is de organisatie flink uitgebreid. Om meer mensen uit diverse branches uitgebreidere mogelijkheden te bieden, werden verschillende gespecialiseerde opleidings- en trainingsinstituten overgenomen. Hierdoor ontstond er een groep van bedrijven, die samen hun krachten bundelden onder de internationale groepsnaam Salta Group.

Tegenwoordig beperken we ons niet langer tot werkenden in Nederland en daarbuiten, maar bieden we ook excellent en op maat gemaakt onderwijs aan leerlingen en aan jonge voltijdstudenten.
Geschiedenis tijdlijn van Salta Group met logo's van 1996 tot en met 2024
Geschiedenis tijdlijn van Salta Group met logo's van 1996 tot en met 2024